Om Ditt boende

Underhållsansvar

Trivselregler

Tillstånd

Brandskydd

Sopsortering

Parkering

Andrahandsuthyrning

Tvättstuga

Städdagar

Nycklar

Övrigt

 

Dokument

Stadgar

Årsredovisning

Energideklaration

Skötsel av fönster

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trivselregler

 

Allmän aktsamhet
Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.


Om det inträffar en skada eller ett fel i fastigheten skall du i första hand ta kontakt med dessa företag.

OBS! Informera även styrelsen om det inträffade på domarett@gmail.com
Vid brand, inbrott eller liknande så skall du alltid först kontakta larmcentralen på 112.

 

Enligt Svensk lag så får inga personliga föremål placeras i allmänna utrymmen t.ex. trapphus, källare eller vindsutrymmen. Det kan medföra en ökad brandrisk och är i vägen för räddningspersonal och trappstädning. Det kan också medföra böter vid en inspektion av Räddningsverket. Mattor utanför lägenhetsdörr är inte tillåten av samma anledning. Se även brandskydd.

 

Det finns grillar i källaren som man kan låna genom att boka dessa på en lista som finns där grillarna skall stå när dessa inte används. Viktigt är efter att man grillat låter kolet svalna. Därefter tömmer man ut kolet i ett rostfritt kärl som finns vid sopsorteringen samt ställer tillbaka grillen i källaren. Om inte detta görs kommer grillarna snart att rosta sönder ute i regnet.

 

CYKLAR, MOPEDER, MC, BARNVAGNAR, RULLATORER OCH MOTORFORDON
Cyklar, barnvagnar och rullatorer skall förvaras i avsett förrådsutrymme på källarplan eller i cykelställ och får inte placeras så att de hindrar framkomligheten i entréer eller på gården. Mopeder skall förvaras utomhus i cykelställ på gården och MC skall parkeras på förhyrd parkeringsplats. Ramp för barnvagnar finns i D-porten och uppställningsplats finns nedanför rampen.
Inom gården får motorfordonstrafik bara förekomma i samband med i- och urlastning eller vid parkering på förhyrd parkeringsplats. Håll låg hastighet och se särskilt upp för gående och lekande barn.

 

Alla boende i Brf Domar 1 kan hjälpa till att minimera kostnader för reparationer och underhåll. Här är några tips hur vi håller nere kostnaderna samt håller en god grannsämja.

 • Låt inte ytterporten vara uppställd, annat än för in- och uttransporter av gods. Det blir kallt och ökar stöldrisken. Se även brandskydd.

 • Lämna inte dörr till källare och vind olåst, tänk på stöldrisken.

 • Följ anvisningarna vid användandet av tvättstuga, torkrum, mangel och sopnedkast.

 • Var sparsam med både varmt och kallt vatten.

 • Tappa inte vatten i badkar mellan 23.00-06.00.

 • Se till att avlopp inte blir tilltäppta och avhjälp snarast fel på vattenkranar, avlopp och WC. Vid misstanke om ev. vattenskador, rapportera omedelbart till styrelsen.

 • Var sparsam med vädring under den kalla årstiden.

 • Stör inte grannar med hög volym på samtal, TV, musikanläggning, instrumentspel, rökning etc. Årsstämman har bestämt att det skall vara tyst efter klockan 22 vardagar, 23 fredag och lördag.

 • Varsko och resonera med dina grannar om du skall ha fest.

 • Tänk på brandrisken. Varje lägenhet måste ha en brandvarnare installerad. Också i detta hänseende är det viktigt att alla dörrar i allmänna utrymmen är stängda.

 • Företa endast nödvändig bilkörning på innergården. T.ex. transport av personer som har svårt att gå eller leverans av tyngre föremål.

 • Bilar får inte parkeras på innergården.

 • Kasta inte cigarettfimpar eller annat skräp på gården.

 • Släck lyset efter dig i källare och förråd. Lyset i sidogångarna slår inte av sig själva.

 • Om du blir störd, tala då i första hand med din störande granne. Vid upprepad störning kan du kontakta styrelsen. Styrelsen kan ge den störande en tillsägelse.
  Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten.

 

Styrelsen
Information om styrelsen och kontaktuppgifter står i varje trappuppgång

 

 

Uppträd som du själv vill bli bemött.

 

 

 

 

 

 

Brf Domar1© 2012 All rights reserved