Kontakt

 

 

EKONOMI
Frågor om pantsättningar, hyresavier och dyligt ställs till:
Nabo, föreningens ekonomiska förvaltare Tel. 010-288 00 00
 
FASTIGHETEN
Fel och skador på fastigheten anmäler du till:
Uppsala Fastighetstjänst AB Tel. 0708-231090
 
TVÄTTSTUGA
Felanmälan angående maskiner i tvättstugan görs till:

Upplands tvätt & kylservice Tel. 018-128915 eller

via e-post info@upplandstvatt.se

 
AKUTNUMMER

Vid akuta ärenden efter kontorstid hänvisar styrelsen till:

Relita Tel. 0771-103500
 
Vid ärenden som t.ex. vattenskador, skadegörelse eller fel på maskiner i tvättstugan skall styrelsen alltid meddelas via mejl, domarett@gmail.com eller vid personlig kontakt med styrelsemedlem, vilka du finner listade till höger samt anslaget i trapphusen.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen

 

IngaBritt Söderman - Ordförande

Eva-Lena Hannerfors - Ledamot

Christer Söderman - Ledamot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brf Domar1© 2012 All rights reserved