Om Ditt boende

Underhållsansvar

Trivselregler

Tillstånd

Brandskydd

Sopsortering

Parkering

Andrahandsuthyrning

Tvättstuga

Städdagar

Nycklar

Övrigt

 

Dokument

Stadgar

Årsredovisning

Energideklaration

Skötsel av fönster

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandskyddspolicy

 

Skyldighet enligt lag

Den 1 januari 2004 trädde Lagen om skydd mot olyckor i kraft, som ersatte Räddningstjänstlagen.

Lagen innebär att BRF Domar 1 i egenskap av fastighetsägare ska

  • arbeta systematiskt med brandskydd
  • göra allt vi kan för att förhindra att det börjar brinna
  • informera om utrymningsvägar

Föreningen vill även informera medlemmarna om vissa skadebegränsande åtgärder som kan vidtas om olyckan skulle vara framme.

 

Systematiskt brandskyddsarbete

Föreningen har valt att bedriva det systematiska brandskyddsarbetet genom att

  • genomföra en årlig brandskyddsinspektion
  • Styrelsen och fastighetsskötare regelbundet inspekterar portuppgångar och allmänna utrymmen
  • säkerställa att utrymningsvägar är korrekt utmärkta och dokumenterade
  • informera om de brandskyddsregler som gäller
  • verka för att medlemmarna ska ha en god förståelse för brandskyddets betydelse så att alla kan bidra till en god säkerhet
 

Särskilda riskområden och riskbeteenden

Styrelsen vill särskilt informera om följande speciella riskområden och riskbeteenden:

1) Ingenting får förvaras eller placeras i allmänna utrymmen som trapphus, våningsplan och källargångar, etc.

Varför? Uppställt gods utgör en ökad brandrisk och kan försvåra eller omöjliggöra en säker utrymning och en effektiv räddningsinsats. Det finns otaliga exempel i samhället där personer till synes oförklarligt har startat bränder i portgångar och i trapphus. Det som inte finns i trapphusen går inte heller att tända på.

2) Det är absolut förbjudet att använda kolgrillar på balkongerna.

Varför? Brinnande/glödande kol utgör en betydande brandrisk.

3) Dörrarna till trapphus och källarkorridorer får inte ställas upp.

Varför? Dörrarna ska hindra och försena spridning av en eventuell brand.

 
Styrelsen vill  påminna om att man ska ha minst en brandvarnare i bostaden och tänk på att  byta batterier med jämna mellanrum.
 

Ansvar

Föreningen har det övergripande ansvaret för brandskyddet.

Den enskilde kan komma att ställas till ansvar för sådana förhållanden som kan anses ha förorsakat eller förvärrat en skada.

Ladda ner Räddningsverkets information om hur du skyddar dig och dina grannar mot brand. Klicka på bilden.

 

 

 

Brf Domar1© 2012 All rights reserved
Web by Creative Solutions