Om Ditt boende

Underhållsansvar

Trivselregler

Tillstånd

Brandskydd

Sopsortering

Parkering

Andrahandsuthyrning

Tvättstuga

Städdagar

Nycklar

Övrigt

 

Dokument

Stadgar

Årsredovisning

Energideklaration

Skötsel av fönster

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIGT MEDDELANDE!

Med anledning av tvisten med Fönsterbyte Mälardalen AB så har styrelsen bland annat låtit genomföra en utredning beträffande fönstermontaget i regi av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, www.sp.se. Resultatet av utredningen styrker tidigare utförd besiktning (bilaga 9) i allt väsentligt. SPs utredning har dessvärre visat på ytterligare allvarliga brister i entreprenadens utförande. I SPs rapport (bilaga 5) står bland annat följande att läsa,
”Boende i lägenheterna bör vara uppmärksamma på om fönster börjar bli svåra att manövrera då detta kan vara ett tecken på att fönstren är på väg att lossna. Åtgärder skall då vidtagas omgående.”
Detta betyder, i klartext, att fönster och/eller balkongdörrar kan riskera att falla in eller ut ur fönsterhålet i fasaden!

Styrelsen uppmanar härmed, med bakgrund av ovanstående, samtliga medlemmar att vara mycket observanta på symptom som inte kan anses som normala. Det kan t.ex. vara missljud vid öppnande och stängande av fönster/fönsterdörrar och/eller att dessa kärvar.

 

Vid minsta misstanke om att något inte står rätt till med fönster och/eller fönsterdörrar så måste styrelsen omedelbart kontaktas och under inga omständigheter får ni försöka att vidtaga några egna åtgärder för att åtgärda symptomen.

 

Styrelsen arbetar intensivt med att lösa problematiken med fönsterbytet och kommer att meddela samtliga medlemmar när åtgärder kommer att vidtas.

 

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 
_________________________________________________
 
Bostadsrättsföreningen Domar nr 1

Botvidsgatan 4C
753 29 Uppsala
www.domar1.se

domarett@gmail.com

Org.nummer: 717600-2025

_________________________________________________
 
Fönsterbyte mälardalen AB

FYRISLUND KÄLLBRO 31
755 98 Uppsala
www.fonsterbyte.se

Org.nummer: 556788-6097

_________________________________________________
 
Samtliga dokument är offentlig handling och kan begäras ut från Uppsala Tingsrätt.
Yttrande till Tingsrätten den 22 juni 2016
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3 (Inbundet Standardavtal AB 04 är inlämnat till Tingsrätten)
Bilaga 4 (Inbundet Standardavtal ABT 06 är inlämnat till Tingsrätten)
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
 
 

Skötselanvisningar för lägenhetsfönster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brf Domar1© 2012 All rights reserved
Web by Creative Solutions