Om Ditt boende

Underhållsansvar

Trivselregler

Tillstånd

Brandskydd

Sopsortering

Parkering

Andrahandsuthyrning

Tvättstuga

Städdagar

Nycklar

Övrigt

 

Dokument

Stadgar

Årsredovisning

Energideklaration

Skötsel av fönster

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillstånd

 

 

Styrelsens tillstånd krävs för:

 

  • Uthyrning i andra hand

Ansökan görs på särskild blankett.


  •  Uppsättning av markis

 

 

  • Ändringar av befintliga ledningar och kanaler för el, vatten, avlopp och ventilation.

 

 

  • Uppsättning av parabolantenn

 

 

  • Uppsättning av kattnät, vindskydd, pergola eller dylikt på balkong

 

  

  • Installation av permanent balkongbelysning

 

  

  • Byte av eller ingrepp i radiatorer, strypventiler och termostater

Radiatorer (element) faller under föreningens underhållsansvar och medlem har endast att ansvara för målning. Alla fel som kräver underhåll -läckor och felaktig funktion- skall omedelbart felanmälast till Riksbyggen samt delges styrelsen.

 

 

  • Ingrepp i bärande konstruktion

Kräver styrelsens tillstånd samt ev. bygglov.

 

  • Annan väsentlig förändring

Kräver styrelsens tillstånd samt ev. bygglov.


 

Reparationer och ombyggnad
Reparationer i alla allmänna utrymmen skall beslutas av styrelsen. För större reparationer i lägenheten t ex flytt av väggar, måste styrelsen underrättas och ge sitt tillstånd. Detta är framför allt viktigt med tanke på föreningens försäkring och eventuella skador som kan uppkomma i huset.
Vid renovering av kök får inte fläktar anslutas till ventilationen, utan det måste vara kolfilterfläktar.

Försäkringar
Föreningen har tecknat försäkring samt kollektivt bostadsrättstilläg hos IF.

 

Om du känner dig osäker på om tillstånd behövs för det arbete som du planerar så är det alltid bäst att fråga styrelsen innan du påbörjar arbetet.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Brf Domar1© 2012 All rights reserved
Web by Creative Solutions