Om Ditt boende

Underhållsansvar

Trivselregler

Tillstånd

Brandskydd

Sopsortering

Parkering

Andrahandsuthyrning

Tvättstuga

Städdagar

Nycklar

Övrigt

 

Dokument

Stadgar

Årsredovisning

Energideklaration

Skötsel av fönster

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrahandsuthyrning

 

Enligt föreningens stadgar § 47 har du som bostadsrättshavare rätt att hyra ut din lägenhet med styrelsens godkännande, sk andrahandsupplåtelse.

 

Styrelsebeslut
Styrelsen baserar sitt beslut på Hyresnämndens regler. Vi rekommenderar därför att du läser igenom reglerna och annan kringinformation i dokumentet nedan.


Hyresenämndens faktablad (PDF)

 

Ansökan

Du ansöker om rätt till andrahandsupplåtelse genom att fylla i och lämna nedanstående blankett till styrelsen. Styrelsen behandlar din ansökan vid nästkommande styrelsemöte.

Ansökningsblanketten ska skrivas ut i två exemplar, fyllas i och sedan lämnas i styrelsens brevlåda i C-porten.

 

OBS!

Parkeringsplatser får aldrig hyras ut i andra hand.

Föreningen tar ut en obligatorisk avgift på 400kr/mån under hyrestiden.

OBS!


Blankett - Ansökan Andrahandsuthyrning (PDF)

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Brf Domar1© 2012 All rights reserved
Web by Creative Solutions