Om Ditt boende

Underhållsansvar

Trivselregler

Tillstånd

Brandskydd

Sopsortering

Parkering

Andrahandsuthyrning

Tvättstuga

Städdagar

Nycklar

Övrigt

 

Dokument

Stadgar

Årsredovisning

Energideklaration

Skötsel av fönster

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt

 

Information till alla medlemmar

 

Om föreningen
Föreningen har stämma (årsmöte) maj-junil. Samtliga bostadsrättsinnehavare kallas till föreningens årsmöte. Vid omröstning har varje bostadsrätt en röst. Det är angeläget att alla deltar i besluten som rör föreningens verksamhet. Stämman behandlar ekonomin och för föreningen andra viktiga frågor.
Styrelsen och revisorer väljs för att förvalta föreningen mellan stämmorna. Styrelsen har oftast möte en gång per månad (utom sommarmånaderna). Om du har några förslag eller frågor kan du vända dig till någon i styrelsen. Styrelsen tar tacksamt emot förslag eller synpunkter på förbättringar. Information lämnas till medlemmarna genom anslag eller direkt i brevlådan.

 

Dina ansvarsområden
När du har köpt/sålt din lägenhet skall du lämna en kopia på kontraktet samt en bevittnad ansökan om säljarens utträde respektive köparens inträde som medlem i föreningen. Observera att föreningen tar kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen accepteras. Kostanden för överlåtelse (för närvarande 1 500 kronor) debiteras den nya medlemmen. Vid försäljning är du ansvarig för de uppgifter du lämnar till köparen/mäklaren. Lämna en kopia på föreningens stadgar och övrig information till köparen/mäklaren. Töm dina förråd och tala om för den som flyttar in vilka förråd som tillhör lägenheten. Som säljare av bostadsrätten är du ansvarig att lämna samtliga nycklar till lägenheten och tvättcylindern till köparen. Nycklar till eventuell el-plint vid parkeringen skall lämnas till styrelsen.

 

TV, kollektivt bredband och IP-telefoni.

TV-box, bredbandsmodem och/eller CA-modul är personlig egendom och kan således säljas eller överlåtas till köparen av bostadsrätten. Detta gäller inte TIVO-box som hyrs av Com Hem. Alla frågor om bredband och utbud på kabelteve besvaras av Com Hems kundservice eller på telefon 90 220. För kollektivt bredband 100Mbit/s och TV 8-favoriter så tar föreningen ut en avgift om 200kr/mån per hushåll vilken aviseras tillsammans med ordinarie avgift för bostadsrätten.

IP-telefoni är en tillvalstjänst som beställs separat av Com Hem till en kostnad om 29kr/mån. Månadskostnaden är en ringpott som kan användas till samtalskostnader och uppkopplingsavgifter.

 

Allmän information om föreningen
Information om föreningen kan fås av föreningens ordförande eller någon annan i styrelsen. En ”lägenhetspärm” skall normalt följa lägenheten men Styrelsens ambition är att all väsentlig information om föreningen framgent skall finnas här på hemsidan.

 

Huvudsäkringar

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att ha proppar till proppskåpet i källaren. Blå 20 Amp & Gula 25 Amp. Skulle strömmen försvinna och den inte kommer tillbaka efter att man kopplat på jordfelsbrytaren igen, är nästa steg att kontrollera propparna i källaren. Skulle jordfelsbrytaren lösa ut, kommer inte kyl och frys att sluta fungera så länge som huvudsäkringarna är hela. En skruvmejsel som kan användas för att lossa skyddshöljet runt huvudsäkringarna finns uppsatt vid A-portens elmätare.

 

Allmänna utrymmen
I källaren finns bland annat en tvättstuga, ett torkrum och ett mangelrum. I källaren finns även ett allmänt förråd för våra gemensamma trädgårdsmöbler men också grillar och spel. Föreningen har även ett hobbyrum intill pannrummet. Det finns en tältsäng för utlåning i hobbyrummet. Frågor angående allmänna utrymmen besvaras av styrelsen. Inget får förvars i allmänna utrymmen utan skall ställas inom eget förråd.

 

Cykel och barnvagnsplatser
Cykelställ finns på gården och i källaren. I källaren finns även barnvagnsparkering vid D-porten.

Barnvagnar får inte parkeras i entrén ens för en kortare stund.

 

Städning
I avtalet med fastighetsskötare UBC teknisk förvaltning i Uppsala AB ingår inte städning av föreningens allmänna utrymmen. Därför måste vi tillsammans hjälpas åt att hålla fint. Städa efter dig när du nyttjat allmänna utrymmen, gäller även hobbyrum, tvättstuga, mangel- och torkrum.
Vi har särskilt avtal om städning av trappor.
Höst och vår anordnar vi en gemensam städdag av hela huset och tomten.

 

Reparationer och ombyggnad
Reparationer i alla allmänna utrymmen skall beslutas av styrelsen. Vid större reparationer i lägenheten så som flytt av väggar, ändring av rördragning, arbeten på element, radiatorer och avlopp samt fönster så måste styrelsen underrättas och ge sitt tillstånd innan arbetet påbörjas. Detta är framför allt viktigt med tanke på föreningens försäkring och eventuella skador som kan uppkomma i huset.
Vid renovering av kök får inte fläktar anslutas till ventilationen, utan det måste vara kolfilterfläktar.

 

Försäkringar
Föreningen har försäkring genom IF. Självriskerna kan vara mycket dyra beroende på vad en skada omfattar. Vem som ska betala en självrisk vid en skada avgörs av skaderegler. Därför måste alla medlemmar i föreningen ha ett tillägg i sin hemförsäkring för bostadsrätt. Detta för att medlemmen inte skall behöva betala en alltför kostsam självrisk.

 

Brf Domar1© 2012 All rights reserved
Web by Creative Solutions